Інструкція для посади "Лоцман морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лоцман морський" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - лоцман морський 1 класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією лоцмана морського 2 класу: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана морського на право одержання свідоцтва про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору. Лоцман морський 2 класу: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Диплом капітана малого плавання (чи штурмана далекого плавання). Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності лоцмана морського на право одержання свідоцтва про посадову кваліфікацію. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Позитивні висновки з усіх встановлених показників професійного добору. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження з питань безпеки мореплавання, судноводіння;
      - Положення про державну морську лоцманську службу;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо;
      - обов'язкову постанову порту та місцеві правила плавання;
      - особливості керування різними типами суден;
      - використання сучасних засобів навігації, лоцію, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманського проведення;
      - системи зв'язку, диспетчерського керівництва й забезпечення суден навігаційною та гідрометеорологічною інформацією в цих районах;
      - правила використання радіолокаційних станцій і правила проведення судна за їх допомогою;
      - Міжнародний звід сигналів;
      - порядок оформлення документів, пов'язаних із лоцманським проведенням;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для спілкування та оформлення документів;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Лоцман морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лоцман морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лоцман морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лоцман морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює лоцманське проведення судна з метою забезпечення безпеки мореплавання на підходах до морських портів, у межах вод цих портів, між морськими портами, а також у районах обов'язкового лоцманського проведення.

2.2. Надає допомогу судноводіям у безпечному проведенні суден, які мають серйозні пошкодження або можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

2.3. Визначає необхідність залучення буксирів під час проведення та надає допомогу в постановці судна на якір або заведенні його до порту та постановці до причалу.

2.4. Під час лоцманського проведення здійснює контроль за правильністю огородження фарватеру, розміщення навігаційних знаків та інших засобів навігаційного устаткування, їх станом та справністю дії.

2.5. Повідомляє капітана морського порту про будь-які зміни на фарватері й про аварійні морські події із суднами, які він проводить.

2.6. Здійснює контроль за додержанням екіпажами суден загальних та місцевих правил безпечного мореплавання й положень з охорони природного навколишнього середовища.

2.7. Повідомляє капітана морського порту про будь-які порушення правил безпеки мореплавання капітанами суден або в разі невиконання капітаном інших законних вимог морського лоцмана.

2.8. Веде встановлену документацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лоцман морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лоцман морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лоцман морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лоцман морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лоцман морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лоцман морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лоцман морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лоцман морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лоцман морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лоцман морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лоцман морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лоцман морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лоцман морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лоцман морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лоцман морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лоцман морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.