Інструкція для посади "Інструктор легководолазної справи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор легководолазної справи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні акти, правила, положення та інші керівні документи з питань організації та проведення водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт;
      - організацію та технологію проведення водолазних робіт;
      - будову та правила безпечної технічної експлуатації водолазного устаткування та спорядження;
      - медичні норми та показники безпечних умов праці водолазів;
      - основи економіки та трудового законодавства.

1.4. Інструктор легководолазної справи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор легководолазної справи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор легководолазної справи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор легководолазної справи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання підводних водолазних робіт.

2.2. Надає практичну допомогу водолазам в організації водолазної служби.

2.3. Контролює підготовленість спеціалістів із питань водолазної справи, безпечного користування водолазним устаткуванням та спеціальним водолазним спорядженням під час виконання водолазних робіт.

2.4. Бере участь у розробленні заходів щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт.

2.5. Веде облік персоналу водолазів, здійснює контроль за їх використанням та завантаженням.

2.6. Бере участь у медичних комісіях із переосвідчення водолазів.

2.7. Веде технічний контроль за комплектністю та справністю водолазного спорядження та устаткування.

2.8. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації водолазної справи.

2.9. Навчає водолазів правилам облаштування та безпечного використання водолазного устаткування та спорядження й засобів виконання водолазних робіт.

2.10. Бере участь у розробленні планів з організації водолазних робіт в аварійно-рятувальних операціях.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор легководолазної справи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор легководолазної справи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор легководолазної справи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор легководолазної справи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор легководолазної справи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор легководолазної справи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор легководолазної справи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор легководолазної справи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор легководолазної справи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор легководолазної справи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.