Інструкція для посади "Інспектор-капітан", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор-капітан" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана на суднах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство;
      - нормативні документи та міжнародні конвенції з питань безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інспектор-капітан призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор-капітан підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор-капітан керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор-капітан під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у державних кваліфікаційних комісіях, у роботі комісії з контролю за суднами на їх відповідність міжнародним та національним вимогам, оцінюванні компетентності екіпажів.

2.2. Організовує підготовку матеріалів для участі у роботі міжнародних організацій із питань, які входять до його компетенції.

2.3. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, які спрямовано на підвищення професійного рівня та якості роботи працівників відділів, регіональних інспекцій та інспекцій контролю державного нагляду.

2.4. Перевіряє виконання міжнародних конвенцій, а також підтримання на належному рівні професійної майстерності екіпажів морських та річкових суден.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор-капітан має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор-капітан має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор-капітан має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор-капітан має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор-капітан має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор-капітан має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор-капітан має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор-капітан має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор-капітан має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор-капітан несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор-капітан несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор-капітан несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор-капітан несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор-капітан несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор-капітан несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор-капітан несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.