Інструкція для посади "Груповий електромеханік перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Груповий електромеханік перевантажувальних машин" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією електромеханіка: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно обслуговування і ремонту електротехнічного устаткування;
      - будову електроустаткування перевантажувальної техніки;
      - графіки проведення технічних оглядів, профілактик;
      - порядок проведення дефекації й визначення обсягів і термінів ремонту;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту й раціональної експлуатації електроустаткування;
      - правила безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт, усіх видів ремонту;
      - правила користування електричною енергією;
      - зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Груповий електромеханік перевантажувальних машин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Груповий електромеханік перевантажувальних машин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Груповий електромеханік перевантажувальних машин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Груповий електромеханік перевантажувальних машин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує утримання в безпечному справному стані електроустаткування перевантажувальної техніки шляхом проведення регулярних оглядів, здійснення профілактичного обслуговування й ремонту.

2.2. Керує роботою берегових електротехнічних пристроїв вантажного району.

2.3. Забезпечує безперебійне постачання електроенергією берегових споживачів вантажного району, а в разі необхідності, суден, що стоять біля вантажного причалу.

2.4. Здійснює контроль за витрачанням електроенергії, що споживається вантажним районом, розробляє й забезпечує заходи з її економії.

2.5. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом електричної частини перевантажувальної техніки.

2.6. Забезпечує своєчасне здавання на випробування й клеймування електровимірювальних приладів і захисних засобів.

2.7. Здійснює технічний контроль за електричною частиною перевантажувальних машин та механізмів, які знаходяться в монтажі, бере участь у їх випробуванні та введенні в експлуатацію.

2.8. Розробляє плани й графіки ремонту електроустаткування перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні.

2.9. Аналізує показники використання електроустаткування перевантажувальної техніки, розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності його роботи.

2.10. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників із безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт.

2.11. Веде встановлену документацію, облік та звітність.

2.12. Розробляє необхідні інструкції та положення.

2.13. Складає заявки на постачання електроустаткування перевантажувальної техніки змінними та запасними частинами, матеріалами, здійснює контроль за їх витрачанням.

2.14. Готує електричну частину перевантажувальних машин та механізмів до технічного огляду, проводить оперативні огляди.

2.15. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації електроустаткування та електроінструменту, що не відповідає вимогам безпеки праці.

2.16. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної експлуатації електроустаткування відповідно до вимог чинних норм і правил.

2.17. Своєчасно організовує і бере участь у розслідуванні аварій та відмови роботи електроустаткування, а також нещасних випадків під час ураження електрострумом.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Груповий електромеханік перевантажувальних машин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Груповий електромеханік перевантажувальних машин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.