Інструкція для посади "Інженер-диспетчер груповий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-диспетчер груповий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера з флоту - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації морського транспорту;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у морських портах та правила перевезення вантажів і пасажирів, їх техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики;
      - комерційну експлуатацію флоту;
      - умови виконання чартерних рейсів, контрактів та договорів;
      - основи судноводіння;
      - основи обчислювальної техніки й методи її застосування на морському транспорті;
      - основи економіки, організації праці й управління.

1.4. Інженер-диспетчер груповий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-диспетчер груповий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-диспетчер груповий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-диспетчер груповий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво роботою групи суден із виконання ними виробничих завдань, планів перевезень вантажів та фінансових показників.

2.2. Забезпечує виконання графіків роботи закріпленої за ним групи суден, здійснює систематичний контроль за їх рухом та ходом вантажних операцій.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під вантажними операціями в портах та порушення графіків або розкладів їх руху, а також із раціонального використання вантажопідйомності та вантажомісткості суден.

2.4. Бере участь у складанні поточних графіків роботи закріпленої групи суден, а також графіків їх виведення із експлуатації для ремонту.

2.5. Бере участь у забезпеченні підготовки екіпажів суден до рейсів та виконання ними рейсових завдань.

2.6. Інформує порт, управління флоту, агентства та інші зацікавлені організації про підхід суден із метою своєчасного забезпечення їх вантажами, матеріально-технічним та іншими видами постачання.

2.7. Здійснює облік та складання встановленої звітності з виконання виробничих завдань плану перевезення вантажів та встановлених фінансових показників суднами групи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-диспетчер груповий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-диспетчер груповий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-диспетчер груповий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-диспетчер груповий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-диспетчер груповий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-диспетчер груповий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-диспетчер груповий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-диспетчер груповий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-диспетчер груповий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-диспетчер груповий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.