Інструкція для посади "Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії - не менше 2 років. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії - не менше 2 років. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі - не менше 1 року. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
      - організацію й проведення робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі;
      - технічні характеристики спеціальних систем і устаткування, пристроїв, що використовуються під час виконання робіт із ліквідації розливів нафти;
      - положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища тощо;
      - організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища;
      - правила та норми охорони праці під час виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням робіт із боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі.

2.2. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації з проблеми ліквідації розливів нафти й нафтопродуктів у морі.

2.3. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів підрозділів до виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі.

2.4. Бере участь у проведенні навчання щодо ліквідації розливів нафти, проводить теоретичні заняття.

2.5. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність підрозділів для виконання робіт з ліквідації аварійних розливів нафти і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії.

2.6. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання робіт.

2.7. Інформує керівництво про хід робіт із ліквідації аварійних розливів нафти.

2.8. Оформлює звітну та технічну документацію.

2.9. Бере участь у розробленні заходів та рекомендацій із проведення операцій щодо ліквідації розливів нафти.

2.10. Узагальнює досвід проведення робіт з ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології робіт.

2.11. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій із перспективного розвитку технічної оснащеності підрозділів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.