Інструкція для посади "Експерт морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт морський" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з організацією перевезення вантажів або технічною експлуатацією перевантажувальної техніки, - не менше 2 років. Наявність сертифікату компетенції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виконання сюрвейєрських робіт;
      - основні види сюрвейєрських робіт;
      - правила проведення попереднавантажувальних та інших інспекцій;
      - операції в міжнародних банківських розрахунках, їх документальне оформлення;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - основні положення морського права;
      - основи морського страхування й арбітражу;
      - Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс", умови проформ чартерів;
      - договір купівлі-продажу та договір морського перевезення вантажу;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо;
      - національні й міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного перевантаження, розміщення, кріплення, перевезення та зберігання вантажів;
      - класифікацію вантажів та їх властивості;
      - види тари та упаковки;
      - види маркування українською та іноземною мовами;
      - види транспортної небезпеки вантажів, класифікацію небезпечних вантажів, технологію їх перевезення;
      - правила перевезення і перевантаження важковагових та довгомірних вантажів;
      - специфіку навантаження, кріплення, перевезення та вивантаження на спеціалізованих суднах;
      - перевантажувальне устаткування морських портів і його характеристики;
      - організацію та технологію виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - технічні норми та правила завантаження транспортних засобів;
      - розрахунок кількості вантажу за осадкою судна та методи розрахунків кількості вантажу на танкерах і газовозах;
      - способи перевірки люкових закриттів і горловин відсіків на водонепроникність;
      - методику визначення якості вантажу;
      - правила відбору проб вантажів та їх упакування, реєстрації, транспортування чи зберігання;
      - устаткування, прилади, інвентар, що застосовується;
      - комп'ютерну техніку й інформатику;
      - типові програми виконання сюрвейєрських робіт для різноманітних видів вантажів;
      - порядок укладання договорів;
      - форми та правила оформлення вантажних і транспортних документів, комерційних актів і актів загальної форми;
      - вимоги до складання сюрвейєрських звітів і видання сертифікатів;
      - будову вантажних приміщень транспортних засобів;
      - визначення і розрахунок водотоннажності та посадки судна;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів;
      - правила та керівні документи з питань охорони навколишнього природного середовища;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Експерт морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює огляди вантажів різноманітних найменувань і категорій з метою експертного оцінювання та виконує сюрвейєрські роботи.

2.2. Надає консультаційну допомогу щодо забезпечення повного зберігання вантажу та запобігання його пошкодження під час перевезення та виконання перевантажувальних робіт.

2.3. Розробляє й надає рекомендації щодо запобігання подальших втрат вантажу, сприяє мінімізації збитків, що вже сталися.

2.4. Обробляє замовлення клієнтів на виконання сюрвейєрських робіт.

2.5. Здійснює інформаційне обслуговування замовників.

2.6. Готує необхідне устаткування та належні документи для майбутніх інспекцій.

2.7. Розслідує події або аварії, що пов'язані з пошкодженням або втратою вантажу.

2.8. Виконує фотографування й відеозйомку об'єктів, які обстежуються під час сюрвейєрського огляду.

2.9. Представляє замовника у вантажних та інших претензійних актах.

2.10. Бере участь у вирішенні спірних питань щодо захисту інтересів власників (замовників) під час будь-яких конфліктів та позовів, пов'язаних Із пошкодженням вантажу, втратою або нестачею вантажу в процесі перевезення й перевантаження.

2.11. Виконує вантажний сюрвей, до якого входять сюрвей до навантаження або після вивантаження, сюрвей контролю укладання і розміщення вантажу до початку розвантажування, сюрвей вантажних операцій та сюрвей пошкоджень.

2.12. Здійснює інспекцію кількості вантажу, під час якої виконує розрахунок кількості вантажу за осадкою судна і незаповненої частини вантажних танків (трюмів).

2.13. Перевіряє кількість вантажу згідно із сертифікатами кількості і якості виробника, транспортними накладними, приймальними актами порту.

2.14. Контролює процес зважування, тальманський облік, маркшейдерські вимірювання та розрахунки, підтверджує показання ваг, лічильників, рівневимірювачів тощо.

2.15. Здійснює інспекцію якості, до якої входить інспекція придатності вантажних приміщень для зберігання й перевезення вантажу.

2.16. Обстежує докладно стан вантажів перед навантаженням з метою виявлення їх відповідності тому, що вказали в коносаментах.

2.17. Організовує і веде безперервне спостереження за вантажними операціями.

2.18. Стежить за виконанням вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перевантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу.

2.19. Організовує відбір, упакування, транспортування й збереження проб вантажів, забезпечує проведення хімічних аналізів та фізичних випробувань для визначення їх якості.

2.20. Перевіряє якісні показники вантажу згідно із сертифікатами кількості і якості виробника.

2.21. Веде встановлену технічну документацію.

2.22. Підготовлює звіти про причини пошкоджень та ступені шкоди.

2.23. Оформлює остаточні звіти та необхідну фінансову документацію щодо виконаних робіт.

2.24. Видає сертифікати за результатами сюрвейєрських робіт.

2.25. Виконує всі види сюрвейєрських робіт згідно з замовленням судновласника, вантажовласника, вантажоодержувача, фрахтувальника, страхувальника або інших зацікавлених сторін.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.