Інструкція для посади "Начальник шляхового поста", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник шляхового поста" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в шляховому господарстві - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні документи з питань безпеки судноплавства;
      - навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні особливості, навігаційне обладнання району, який обслуговується;
      - керування технічними засобами для обслуговування засобів навігаційного огородження;
      - керівні документи щодо засобів навігаційного огородження;
      - будову, правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів навігаційного огородження;
      - основи електротехніки, економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник шляхового поста призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник шляхового поста підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник шляхового поста керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник шляхового поста під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю шляхового поста із забезпечення безперебійної роботи засобів навігаційного огородження та безпечного плавання суден на дільниці, що обслуговується.

2.2. Забезпечує правильну технічну експлуатацію засобів навігаційного огородження, якісний монтаж, установлення плавучих знаків засобів навігаційного огородження на штатні місця та їх своєчасну сезонну заміну.

2.3. Організовує й бере участь в огородженні небезпечних дільниць та проведенні тралових робіт.

2.4. Надає інформацію про стан габаритів шляху та дії засобів навігаційного огородження.

2.5. Сприяє забезпеченню нормальної роботи земкараванів та інших суден на об'єктах, що обслуговуються.

2.6. Бере участь у прийманні днопоглиблювальних та інших шляхових робіт.

2.7. Забезпечує належне утримання плавзасобів, знаків, джерел живлення засобів навігаційного огородження морських шляхів, інвентарю та майна поста.

2.8. Стежить за своєчасним ремонтом засобів навігаційного огородження та їх правильним зберіганням.

2.9. Контролює проведення необхідних вантажно-розвантажувальних робіт на березі та на плавзасобах.

2.10. Складає заявки на матеріально-технічне постачання.

2.11. Веде облік та встановлену звітність.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник шляхового поста має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник шляхового поста має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник шляхового поста має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник шляхового поста має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник шляхового поста має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник шляхового поста має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник шляхового поста має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник шляхового поста має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник шляхового поста має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник шляхового поста несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник шляхового поста несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник шляхового поста несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник шляхового поста несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник шляхового поста несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник шляхового поста несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник шляхового поста несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.