Інструкція для посади "Начальник служби морської безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби морської безпеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією у сфері безпеки морського судноплавства: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи у сфері охорони й організації морської безпеки в портах (судноплавних компаніях), забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів;
      - вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code), Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, інші відповідні міжнародні конвенції та рекомендації;
      - положення про службу морської безпеки морського торговельного порту;
      - адміністративні, режимні, організаційні заходи щодо запобігання і припинення протиправних дій, що загрожують морській безпеці;
      - відповідальність та функції інших організацій у сфері охорони;
      - методологію оцінки стану охорони конвенційних технічних засобів;
      - методи проведення інспекцій та перевірок з морської охорони;
      - порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки;
      - роботу з конфіденційною інформацією щодо незаконних актів на суднах і портових засобах;
      - характер загроз, що пов'язані з порушенням морської безпеки;
      - охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження;
      - морське й транспортне право;
      - англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною (морською і юридичною) тематикою;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби морської безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби морської безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби морської безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби морської безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво службою морської безпеки із забезпечення захисту морських суден, їх екіпажів, пасажирів, вантажів, конвенційних портових засобів від актів незаконного втручання в їх діяльність, піратства, тероризму, диверсії, загрози вибуху, контрабанди зброї, наркотиків, небезпечних речовин і пристроїв, незаконної міграції та інших суспільне небезпечних протиправних дій, які заборонено чинним законодавством та ратифікованими Україною міжнародними конвенціями.

2.2. Організовує розробку нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділів служби морської безпеки.

2.3. Забезпечує несення цілодобового оперативного чергування за спостереженням стану морської охорони, прийому тривожних повідомлень (судно - берег, судно - судно), оперативне реагування на порушення морської безпеки.

2.4. Контролює проведення первинного огляду стану охорони конвенційних технічних засобів з урахуванням відповідної його оцінки.

2.5. Забезпечує проведення оцінки стану охорони та розробку, впровадження, виконання і перегляд планів з охорони.

2.6. Здійснює регулярні перевірки з метою підтримки відповідного рівня стану охорони.

2.7. Розробляє пропозиції та впроваджує зміни щодо планів з охорони.

2.8. Інформує уповноважені органи й веде записи про події, що загрожують морській безпеці.

2.9. Координує дії щодо виконання планів з охорони з іншими службами морської безпеки.

2.10. Забезпечує своєчасну перевірку, належне калібрування і обслуговування охоронного обладнання.

2.11. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації підлеглого персоналу відповідно до вимог встановлених стандартів.

2.12. Здійснює проведення попередніх службових розслідувань та надання правової оцінки найбільш важливим фактам порушення морської безпеки.

2.13. Контролює діяльність працівників служби на доручених ділянках роботи.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби морської безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби морської безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби морської безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби морської безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби морської безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби морської безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби морської безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби морської безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби морської безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби морської безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.