Інструкція для посади "Начальник портового пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник портового пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності портового пункту;
      - правила перевезень вантажів і тарифні керівництва;
      - правила Регістру судноплавства України;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин, механізмів і портового устаткування, що встановлені в портовому пункті;
      - організацію та технологію перевантажувальних робіт;
      - умови оброблення й обслуговування суден у портах;
      - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - техніко-економічне й виробниче планування;
      - облік і звітність;
      - договори та угоди, укладені портовим пунктом з іншими організаціями;
      - правила технічної експлуатації суден морського флоту;
      - заходи щодо захисту навколишнього природного середовища;
      - транспортне право;
      - економіку;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник портового пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник портового пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник портового пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник портового пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво господарською та виробничою діяльністю портового пункту.

2.2. Забезпечує виконання плану вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Керує роботою з удосконалення організації виробництва, забезпечує впровадження заходів з організації праці, удосконалення технології вантажно-розвантажувальних робіт.

2.4. Забезпечує оброблення флоту в оптимальному режимі.

2.5. Керує розробленням та забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден та вагонів.

2.6. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів.

2.7. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд та устаткування.

2.8. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтою й нафтопродуктами.

2.9. Організовує роботу із застосування форм, систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів та методів праці.

2.10. Здійснює планування, облік і складання встановленої звітності щодо виробничої діяльності портового пункту.

2.11. Забезпечує безпечні умови праці.

2.12. Здійснює добір працівників, розстановку та доцільне їх використання.

2.13. Проводить роботу з виробничого навчання працівників.

2.14. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.15. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної та трудової дисципліни.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник портового пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник портового пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник портового пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник портового пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник портового пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник портового пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник портового пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник портового пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник портового пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник портового пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник портового пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник портового пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник портового пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник портового пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник портового пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник портового пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.