Інструкція для посади "Начальник портового нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник портового нагляду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана морського судна - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно питань безпеки судноплавства, судноводіння, організації загальносуднової служби;
      - правила, положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання зіткненню суден (МППСС), про вантажну марку тощо;
      - правила й нормативні документи класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами;
      - навігаційну обстановку в порту та на підходах до порту;
      - правила перевезення вантажу, пасажирів;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - основи економіки, організації та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник портового нагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник портового нагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник портового нагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник портового нагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує службою Інспекції державного портового нагляду морського торговельного порту України.

2.2. Забезпечує нагляд за дотриманням вимог законодавства й міжнародних договорів України щодо торговельного судноплавства, наказів Держфлотінспекції України, Міністерства транспорту України та вказівок і розпоряджень капітана порту стосовно безпечного морського перевезення пасажирів та вантажів.

2.3. Контролює або особисто проводить перевірку суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден, а також облік документів, що містять інформацію про вантаж, із метою його безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в порту.

2.4. Веде облік та бере участь у розслідуванні в установленому порядку аварійних морських подій та порушень обов'язкових постанов порту та загальних правил морських торговельних портів України за заявами капітанів суден, судновласника або консула держави прапора судна за дорученням капітана порту.

2.5. Бере участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту за дорученням капітана порту.

2.6. Розробляє доповнення до обов'язкових постанов порту з питань, які належать до його компетенції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник портового нагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник портового нагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник портового нагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник портового нагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник портового нагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник портового нагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник портового нагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник портового нагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник портового нагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник портового нагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник портового нагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник портового нагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник портового нагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник портового нагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник портового нагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник портового нагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.