Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст підіймальної машини третьої групи підйомів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, принцип роботи і кінематичну схему підіймальної машини, комутаційну схему підіймання; схему гальмів; конструкцію канатів і правила догляду за ними; систему сигналізації та умовні сигнали; принцип роботи і правила догляду за контрольно-вимірювальними приладами; графік роботи підіймання; діаграму швидкості підіймальної машини; конструкцію і вимоги щодо експлуатації шахтових підіймальних посудин, парашутних пристроїв, провідників, армування стовбура; принцип автоматизації і дистанційного керування; конструкцію і принцип дії мастильних пристроїв; види мастильних матеріалів, їх властивості та раціональний режим змащування обладнання; правила спускання і підіймання людей, вибухових матеріалів; основи електрослюсарної справи; витрати електроенергії, що споживає підіймальна машина.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує різними підіймальними машинами під час спускання і підіймання людей, вантажів, матеріалів та різного обладнання по вертикальних і похилих стовбурах, схилах, бремсбергах і штольнях. Стежить за технічним станом підіймальної машини. Перевіряє стан сигналізації, захисних, пускових і контрольно-вимірювальних приладів, гальмівної системи барабанів, канатів і стежить за ними. Перевіряє роботу компресора і масляної системи. Стежить за температурою охолоджувальної води. Подає і приймає сигнали. Змащує підшипники і вузли підіймальної машини, передачі, електродвигун, компресор. Усуває дрібні неполадки підіймальної машини.

Спеціалізація
До третьої групи підйомів відносяться: вантажні підйоми з добовим плановим навантаженням до 750 т вугілля, породи та іншої сировини; вантажолюдські (людські) підйоми з добовим плановим навантаженням до 500 т або при спусканні-підійманні 500 чоловік за добу (за обліковим складом); підйоми по спусканню матеріалів і обладнання.