Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Вивантажувач на відвалах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення відвальних робіт і рух транспорту; конструкцію гальм, відкритих пристроїв автосамоскидів; принцип роботи компресорів; вантажність розвантажувальних автосамоскидів; профіль і напрям відвалу; схему розташування транспортних шляхів на відвалі; діючу систему сигналізації; зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи; основи електрослюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає вантажні автосамоскиди на відвалах, регулює рух до місць розвантаження. Вивантажує породу, жужіль, закладний матеріал та інші відходи виробництва з транспортних засобів. Стежить за утворенням відвалу, вирівнюванням його плугом, стругом, бульдозером чи скрепером, роздільним розвантаженням кондиційних та некондиційних корисних копалин. Проводить нарощування відвалу. Здійснює очищення приймальних посудин від налиплої і намерзлої гірничої маси та інших матеріалів після розвантаження чи зливання. Проводить вибивання з ковша застиглої жужелі та "козлів". Здійснює очищення габаритів доріг від розсипаної гірничої маси, прибирання місць зливання жужелі. Бере участь в укладанні помосту під екскаватор. Стежить за безпекою маневрів автосамоскидів під час їзди їх понад брівкою відвалів і подає попереджувальні сигнали. Споруджує дренажні канавки і плотові загорожі під час роботи на промивальних приладах. Відгороджує сигналами небезпечні місця. Стежить за освітленням доріг у межах робочого місця (відвалу). Обліковує розвантажені транспортні засоби. Проводить обладнання необхідних пристроїв для розвантаження автосамоскидів. Пускає і зупиняє пересувний компресор і стежить за його роботою.