Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у вугільній галузі не менше 3 років, у т.ч. електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту обладнання 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання; конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин; принцип встановлення режимів роботи особливо складних систем гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин; основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування; електронно-вимірювальні прилади високої точності; правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 5 групи з електробезпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює налагодження й випробування автоматичних систем електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електропривода. Проводить випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю, автоматизації та захисту; осцилографування й аналіз перехідних процесів у електричних схемах, визначення навантаження, швидкостей за осцилограмами. Збирає й перевіряє схеми на напівпровідникових елементах. Визначає фактичну надійність функціональних блоків і схем. Проводить монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В. Ремонтує, монтує та налагоджує апаратуру із застосуванням пневмоніки та логічних елементів. Налагоджує й випробовує елементи автоматики та контрольно-вимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання та підіймальних установок. Налагоджує та випробовує елементи електроніки в системах захисту апаратів та станції керування. Здійснює ремонт, налагодження, статичне та динамічне балансування машин.

Приклади робіт
Апаратура з контролю за роботою парових котлів - налагодження, випробування. Апаратура радіоізотопна - зняття й установлення на технологічному обладнанні; поточний ремонт, дозиметричний, радіометричний контроль. Апаратура телемеханіки типу "Вітер" - монтаж і налагодження вузлів та блоків. Вагоноперекидачі, обладнані гідравлічними приводами та автоматичним зважувальним пристроєм - налагодження. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости - випробування електричних схем. Електровози, бурові установки з теристорними схемами керування - монтаж і налагодження промислових кондиціонерів, ремонт вузлів і електронної апаратури. Машини вантажно-доставні - збирання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів. Машини відсадні, сепаратори колісні - налагодження автоматичних систем. Машини гірничі самохідні, бурові верстати й установки, підіймальні машини (лебідки) - ремонт, налагодження, регулювання та комплексні випробовування особливо складних агрегатів і вузлів, систем гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної апаратури. Машини флотаційні - балансування імпелерів. Системи АСУТП - налагодження та випробування схем технологічної, радіорелейної та квазіелектричної апаратури. Установки промислового телебачення - налагодження та випробування. Центрифуги, повітродувки - динамічна балансовка роторів.