Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Кореспондент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення телепрограм (радіопрограм); методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності праці творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує відповідні підрозділи оперативною інформацією та іншими матеріалами. Готує та веде репортажі з місця подій, виступає в програмах із власними матеріалами. Бере участь у теле-, радіопрограмах, що транслюються в прямому ефірі, розробленні перспективних та поточних планів відділу. Вносить пропозиції з основних напрямів телебачення (радіомовлення). Формує, розширює та поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію для укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм, редагує їхні матеріали. Здійснює постійний зв'язок з органами державного, господарського управління та місцевого самоврядування і творчими спілками. Організовує зворотний зв'язок із теле-, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм (передач), працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує Їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.