Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні, кінематичні та монтажні схеми, способи регулювання та перевірки на точність різних апаратів, моделей та приладів; методи та способи електричного, механічного та комплексного регулювання складних пристроїв; принцип побудови розмножувальних, синусних механізмів, побудовників, раціональні методи та послідовність їх регулювання; принципи встановлення режимів роботи станцій, окремих пристроїв, приладів та блоків; правила екранування окремих каскадів складних радіопристроїв; правила повних випробувань виробів та здавання приймальнику; методи та способи визначення відсотків погрішності щодо випробування різних особливо складних пристроїв; призначення, принцип дії та взаємодії окремих пристроїв у загальній схемі комплексів; електро- і радіотехніку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електричне та механічне регулювання складних приймально-передавальних, телевізійних та звукозаписувальних радіопристроїв, спеціальної апаратури, електронно-обчислювальних, електромеханічних, гідроакустичних, гіроскопічних вузлів, приладів та систем згідно з технічними умовами. Регулює, виконує електричну перевірку та випробування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів та електрорадіовимірювальної апаратури. Перевіряє правильність монтажу, електричні параметри та працездатність станцій, пристроїв та апаратури, які регулює, із застосуванням різних контрольно-вимірювальних приладів. Усуває виявлені несправності та дефекти. Складає складні макетні схеми з'єднань для регулювання та випробувань складних механізмів, приладів та систем. Настроює високочастотні тракти та виконує електромеханічне настроювання складних радіопристроїв та іншої апаратури. Проводить серійні та вибіркові випробування відрегульованих виробів та систем з демонстрацією роботи схем та окремих їх вузлів. Здає апаратуру та прилади приймальнику. Керує роботою регулювальників нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Антени, антенні пристрої - узгодження роботи з передавачем; знімання діаграм, характеристик напруженості; погодження з хвилеводними трактами; виявлення коефіцієнта "біжучої хвилі". Апаратура станцій багатоканального телефонування - механічне та електричне регулювання. Апаратура багатоканальна звукозаписувальна - механічне та електричне регулювання. Апаратура спеціальна, вимірювальна, ЕОМ та стаціонарна - механічні випробування під напругою, регулювання блоків, вузлів, повне електричне регулювання. Апаратура телеграфна електромеханічна - повне регулювання та настроювання. Апаратура фототелеграфна - регулювання. Блоки ЕОМ та пристроїв до них на напівпровідникових приладах та інтегральних мікросхемах - регулювання електричних параметрів згідно з технічними умовами. Блоки з електромагнітними, ексцентриковими та годинниковими механізмами - регулювання. Блоки керування з автоматичним шифруванням та дешифруванням команд - регулювання. Вимірювачі індуктивності, ємності мостові - регулювання, перевірка. ВЧ-прилади - регулювання способом механічного доведення деталей та підстроювальними пристроями. Генератори відеоімпульсів - настроювання. Головки ВЧ - регулювання. Дільники частоти - регулювання. Електрофони 1-го та вищого класу, магнітоли малогабаритні - електричне регулювання. Комутатори телефонних міжміських станцій, диспетчерських та пожежних станцій - повне регулювання та тренування. Лічильники часу телефонних міжміських станцій - регулювання. Магнітофони 1-го та вищого класів - електричне регулювання. Маятники гіроскопа - регулювання амплітуди коливань. Механізми з синхронними та контрольно-слідкувальними пристроями - регулювання. Підсилювачі різних типів складні, багатокаскадні (УКХ, НВЧ) - настроювання, регулювання. Плати електричних годинників - виявлення причин відмов за допомогою знімання вихідних та вхідних сигналів інвертора та дільника частоти. Потенціометри напівавтоматичні (для перевірки електровимірювальних приладів) - регулювання. Прилади коректувальні та програмні пристрої - регулювання. Приймачі, телевізори, спецапаратура - проведення повних кліматичних випробувань. Пристрої високочастотні (які включають напівпровідникові прилади та інтегральні схеми) - перевірка, здавання приймальнику згідно з технічними умовами. Пристрої запам'ятовувальні (складні) - перевірка згідно з ТУ, здавання приймальнику. Реле складні та особливо складні - герметичні регулювання. Радіостанції малої потужності - регулювання автоматичної системи контролю КВ. Системи лічильно-розв'язувальних приладів - регулювання. Складні оптико-електронні прилади та системи регулювання, юстирування - перевірка характеристик, проведення випробувань (у дослідному та серійному виробництві). Станції радіорелейні - настроювання та перевірка. Синхрогенератори імпульсів - настроювання. Стенди з логічними платами - регулювання одиничних взірців. Телевізори кольорові - електричне регулювання (у дослідному виробництві). ТЕЗи спеціальні особливо складні - електричне регулювання параметрів згідно з ТУ. Установка контрольно-вимірювальна телевізійна - настроювання. Фільтри проміжні, смугові та режекторні понад 5 ланок - вимірювання характеристик затухання, вхідного опору асиметрії.