Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи автоматичної лінії паяння електрорадіоелементів на друкованих платах; інструкції з експлуатації автоматів, напівавтоматів та усього комплексу; вимоги технологічного процесу з підготовки до паяння електрорадіоелементів; методи під налагодження ГВМ; способи встановлення інструмента на ГВМ; визначення найпростіших несправностей ГВМ, правила налагодження устаткування, яке використовує; основи проектування програм для АРПМ та ГГ-2633; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес розпакування, формування, лудіння, напресування та паяння електрорадіоелементів на друковані плати на комплексі автоматів та напівавтоматів ГГ-2628, ГГ-2629, ГГ-2630, ГГ-2623 тощо. Настроює комплекс та підстроює АРПМ. Вклеює ВЕТ та проводить автоматизоване складання з пульта керування різних друкованих вузлів (ДВ) з великою кількістю переходів, які вимагають перестановок ДВ під їх кріплення на гнучких виробничих модулях з програмним керуванням. Веде роботу з обчислювальним керувальним пристроєм. Підналагоджує ГВМ, які обслуговує у процесі роботи. Контролює та виміряє режими роботи комплексу з урахуванням вимог технологічного процесу. Контролює та знаходить помилки у перфострічках. Бере участь у розробленні програм.