Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Технік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; методичні, нормативні та інші керівні документи з технічного обслуговування і ремонту; техніко-експлуатаційні характеристики засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого відповідного устаткування; організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту; основи організації ремонтного виробництва, праці та управління; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення, комп’ютерну та оргтехніку; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує роботу з проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам на одному з напрямів робіт органу Держспецзв’язку. Надає практичну допомогу під час проведення ремонту, складання, регулювання, випробувань на стендах відповідно до технологічних умов. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та технічних систем, стежить за їх справним станом. Забезпечує належне виконання робіт підпорядкованим технічним персоналом під час обслуговування устаткування і проведення ремонтних робіт, контролює додержання правил експлуатації та технічного обслуговування. Забезпечує додержання встановлених термінів проведення ремонтних робіт, проведення технічних оглядів тощо. Збирає та перевіряє заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює їх витрачання. Складає та подає на затвердження керівництву плани (графіки) виконання технічних робіт. Забезпечує належне утримання та експлуатацію виробничих приміщень і відповідного устаткування у межах своєї компетенції. Систематизує та опрацьовує причини технічних несправностей засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та вживає заходів щодо збільшення терміну їх роботи. Складає планову та звітну документацію в установлені терміни.

Спеціалізація
Має право: вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи з інженерно-технічної підтримки підрозділу, покращення умов праці; отримувати згідно із установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.