Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Комірник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Дисциплінарний статут, правила ведення складського господарства; номенклатуру, асортимент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості та призначення; правила обліку, зберігання, переміщення матеріальних цінностей на складі та правила оформлення супровідних документів на них; правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами; правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи; способи зберігання речей та продукції від псування під час розвантаження, навантаження та зберігання на складі; правила проведення інвентаризацій; правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає на склад, зважує, зберігає та видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину, продукцію, деталі, інструменти, речі тощо. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання ручним способом або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками. Керує роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів. Складає дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, на недостачу і псування матеріалів. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей та звітну документацію про їх переміщення. Бере участь у проведенні інвенаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

Спеціалізація
Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними для роботи засобами; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.