Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій II групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову принцип роботи основного і допоміжного устаткування, що обслуговується; теплові і кінематичні схеми устаткування; властивості і умови застосування мастильних, прокладних та ущільнюючих матеріалів, хімічних реагентів; правила користування спеціальним та універсальним інструментом і пристроями; елементарні знання з теплотехніки, механіки, водопідготовки; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування основного і допоміжного устаткування рибопідіймача і забезпечує безаварійну роботу механічного устаткування гідроагрегату і всього допоміжного устаткування низових, шлюзових шахт із системами наповнення і випорожнення на гідроелектростанціях потужністю понад 200 тис.кВт. Експлуатує, ремонтує, обслуговує установки попереднього очищення, очищення води для підживлення теплових мереж, котлів і парогенераторів очищення конденсату, склад хімічних реагентів та інше устаткування в хімічних цехах теплових електростанцій потужністю до 100 тис.кВт. Експлуатує, ремонтує і обслуговує устаткування паливоподавання: розвантажувальні прилади, конвеєри, стрічкові живильники, дробильні установки, редуктори, фільтри, підігрівачі мазуту та інше устаткування в цехах паливоподавання теплових електростанцій потужністю до 100 тис.кВт. Експлуатує, ремонтує і обслуговує котельне устаткування: котлоагрегати, димососи вентилятори, електрофільтри, системи пилоприготування і гідрозоловилучення, змивні і багерні насоси та інше котельне устаткування на теплових електростанціях потужністю до 100 тис.кВт. Експлуатує, ремонтує і обслуговує турбінне устаткування: турбоагрегати, деаератори, випарники, підігрівачі, живильні насоси, устаткування водопостачання та інше турбінне устаткування на теплових електростанціях потужністю до 100 тис.кВт. Контролює роботу устаткування, що обслуговується. Усуває несправності в роботі устаткування. Виконує профілактичні ремонтні роботи. Бере участь у пусках, зупинках устаткування, прийманні та розвантаженні хімічних реагентів, ліквідації аварійних ситуацій. Підтримує в справному стані комплект інструменту та пристроїв.