Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематику, електричну схему устаткування, яке використовує в роботі, та способи його налагодження; призначення, будову та принцип роботи апаратури, яку складає, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів; правила термооброблення нормального та спеціального різального інструменту; способи та методи механічного регулювання апаратури, яку складає; систему допусків, посадок, квалітетів та параметрів шорсткості; основи знань з електро- і радіотехніки, металознавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає з механічним регулюванням складні прилади, механізми та апаратуру провідного зв'язку, вузли та блоки радіоелектронної апаратури, радіопристрої. Шабрує базові поверхні та напрямні елементи конструкцій, припрацьовує різного роду зубчасті та черв'ячні зчеплення, доводить та підганяє складні деталі у межах 7-10 квалітетів (2-3 класів точності). Розмічає плати, основи під установлення на них механізмів, блоків та вузлів із забезпеченням жорсткої фіксації та правильності взаємодії виробів, які складає, згідно з технічними умовами. Випробовує складені механізми, блоки і пристрої апаратури та приладів та усуває виявлені в процесі випробувань неточності в роботі. Перевіряє механічні частини зібраних виробів з використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструментів. Виготовляє складальні пристрої.

Приклади робіт
Автостоки, консолі, електромагніти - складання та механічне регулювання. Антени телескопічні - складання з підганянням. Апаратура на напівпровідниках - складання складних вузлів. Апарати фототелеграфні - складання, налагодження та регулювання. Блоки вимірювання - складання. Блоки живлення з великим насиченням вузлів та електрорадіоелементів, які в них входять - складання. Блоки та субблоки апаратури дальнього зв'язку високочастотного телефонування - складання. Випрямлячі високовольтні, підсилювачі, дільники, модулятори, фероваліометри - складання. Вироби для "Відеотехніки" - складання. Генератори, осцилографи - складання з вивірянням та підганянням деталей. Групи контактні, які складаються із декількох контактних частин - складання з примусовим випробуванням тиском. Джерела живлення стабілізовані на напівпровідниках - складання складних вузлів. Диски кодові - протирання після заливання. Кабелі плоскі - укладання, підключення, перевірка з'єднань у стояках та рамках будов ЕОМ. Кабіни - складання з розмічанням, свердління отворів, нарізування різьби та підганяння деталей. Кнопки командні - складання головки та регулювання. Ковпаки, кожухи із склотканини - запресування та розпресування, перевірка на герметичність. Магнітопроводи - калібрування, притирання дослідних взірців. Механізми регістрові - складання. Мікроперемикачі усекліматичного виконання для спеціальної радіоелектронної апаратури із заданою швидкістю перемикання на пластмасовій основі; перемикачі типу "Тумблер" усекліматичного виконання для спеціальної електронної апаратури - повне складання та регулювання з перевіркою електричних параметрів. Передавачі - складання. Перемикачі типу ПКБ - установлення шунтів та кілець. Перемикачі кнопкові усекліматичного виконання під друкарський монтаж зі світловою сигналізацією для спеціальної апаратури на пластмасовій основі - складання з перевіркою електричних параметрів. Перетворювачі напруги - складання. Радіоприймачі - складання та встановлення на одну вісь складних блоків та механізмів (настроювання антени та шкали з редуктором). Радіостанції - комплексне складання блоків та вузлів. Редуктори середньої складності - складання, регулювання. Реле герметизовані (складні та особливо складні) - складання з підганянням та доведенням деталей. Секції хвилеводні (складні) - виготовлення. Системи вентиляційні, антенні, кондиціонери, повітроводи, освітлення - складання та встановлення в кузові. Спецапаратура - складання з установленням комплектувальних виробів. Стенди - складання експериментальних взірців з підганянням деталей, вузлів. Столи операторів - складання попереднє та остаточне. Телевізори - усунення механічних дефектів складання зі зміною окремих вузлів та деталей. Трансформатори: силові, вихідні, тороїдальні, кодові, звукові - складання в умовах малосерійного виробництва. Трансформатори: високовольтні, високопотенціальні, усекліматичного виконання - складання. Трансформатори та блоки імпульсних трансформаторів для гібридно-плівочних схем; трансформатори високочастотні для схем друкованого монтажу, імпульсні мікротрансформатори; особливо стабільні трансформатори та дроселі - складання. Шукачі декадно-крокові - повне складання, підганяння та перевірка.