Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематику устаткування, яке застосовує в процесі роботи; конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв; призначення та правила застосування складних та точних контрольно-вимірювальних приладів; процес комплектування, складання та монтажу хімічних і фізичних джерел струму; способи виготовлення всіляких схем з провідників, трубок, кабелю та шин; призначення та властивості матеріалів, деталей та напівфабрикатів, які застосовує в процесі складання, монтажу або дифузійного зрошування; спецумови складання та монтажу батарей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні операції з комплектування та складання елементів, секцій, блоків хімічних джерел струму (окрім РЦ та магнієвих) в умовах дрібносерійного та індивідуального виробництва. Складає батареї, комплекти живлення зі складними схемами комутації відповідно до креслень. Виконує операції середньої складності з комплектування та складання фізичних і хімічних джерел струму в умовах дослідного виробництва. Веде процес дифузійного зрощування батарей. Монтує діоди, штепсельні розняття, тріоди, датчики різного призначення.