Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів
Інструкція для посади "Апаратник приготування косметичних засобів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника приготування косметичних засобів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва косметичних засобів; рецептури та режими їх виготовлення; норми виходу готової продукції та витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів та охолоджувальної води; фізико-хімічні основи виготовлення косметичних засобів та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; будову, принцип роботи та правила експлуатації машин, агрегатів, допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій; методи визначення якості та органолептичну характеристику сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції; методи розрахунку завантажувальних компонентів за рецептурами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування косметичних засобів на потокових лініях. Веде послідовне дозування сировинних компонентів, барвників, запашників згідно з рецептурами. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Веде забезпечення встановлених констант хімічних реакцій, осідання, нейтралізації та інших. Забезпечує безперебійну роботу машин, агрегатів, комунікацій і всього комплекту устаткування потокової лінії. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Веде облік витрат сировини, напівфабрикатів, кількості одержуваної продукції, технологічну документацію. Проводить розрахунок компонентів до завантаження за рецептурами.