Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Готувач розчинів та електролітів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача розчинів та електролітів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми та правила налагодження напівавтоматів; способи випробувань розчинів різного застосування; будову, призначення та практику застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує відповідно до технологічного процесу багатокомпонентні суміші концентрованих кислот, розчинів, складових електролітів, електролітні пасти загального та спеціального призначення. Фільтрує, коректує, відстоює та регенерує розчини різного застосування на напівавтоматах з елементами автоматики. Стежить за показаннями приладів. Контролює роботу насосно-холодильних агрегатів та автоматичних установок безперервної фільтрації. Налагоджує устаткування.