Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Обмотувальник елементів електричних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обмотувальника елементів електричних машин 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принципи дії складних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту; способи кріплення обмоток; кругові та розгорнені схеми багатопаралельних з'єднань обмоток статорів; способи перевірки складних обмоток на виткове замикання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обмотує складні елементи електричних машин. Розмічає відстань за пазами осердя та колектора для змішаної обмотки. Протягує одно- та двошарові обмотки статора в пази. Укладає обмотки та ущільнює. З'єднує обмотки статорів за складними схемами. Установлює з'єднувальні шини та паяє. Загинає кінці секцій з кількістю паралельних провідників до 2.

Приклади робіт
Потенціал-регулятори - повне обмотування. Ротори та статори двигунів змінного та постійного струму - повне обмотування. Ротори та якорі високообертових електричних машин - обмотування. Статори занурених електродвигунів - обмотування в протяжку. Якорі тяглових двигунів - обмотування нерозривними секціями. Якорі електричних машин - хвильове обмотування.