Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та обслуговування установок; правила заправляння та перезаправляння або завантаження та розвантаження кабелів та проводів; конструкції та марки кабелів і проводів, які спікаються на данній установці; способи регулювання температури та швидкості термооброблення; технологічні інструкції; призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту; будову газорегулювальної апаратури; вимоги до тари.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Термообробляє проводи та кабелі з фторопластовою, пластиковою та іншими ізоляціями для необхідного спікання у спеціальній установці. Заправляє та завантажує установку. Перевіряє якість та конструкцію кабелів та проводів перед термообробленням. Перевіряє вентиляційну систему. Контролює та регулює температуру, витрати та тиск інертного газу в зоні термооброблення, швидкість руху кабелю та час термооброблення за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Визначає якість спікання ізоляції. Перезаправляє установки і вивантажує термооброблені кабелі та проводи. Підналагоджує установки та бере участь у їх ремонті.