Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Формувальник ртутних випрямлячів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ртутних випрямлячів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та конструктивні особливості особливо складних ртутних випрямлячів та їх електричні характеристики; основні поняття про кінематичну теорію газів; основи знань з електротехніки; будову та призначення різних випробувальних стендів та пультів керування; правила оформлення технічної документації під час проведення формувальних робіт та вакуумних випробувань; правила будування кривих за результатами випробувань та їх призначення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує та виконує вакуумне випробування дослідних взірців та особливо складних ртутних випрямлячів. Виконує високовольтне випробування вентилів. Переключає силові схеми з формувальної напруги на високу. Вмикає вентилі в робочий режим. Обслуговує складні випробувальні стенди та контрольно-вимірювальні прилади із самостійним їх настроюванням. Оформляє необхідну технічну документацію за результатами формування та випробувань.

Приклади робіт
Зразки дослідні складних запаяних випрямлячів - формування на стенді. Вакуумні випробування після формування та остаточні статичні випробування.