Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Складальник осердь трансформаторів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника осердь трансформаторів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та конструктивні особливості осердь п'ятого та шостого габаритів; вимоги до листової ізоляції; залежність характеристик трансформатора (струм холостого ходу, втрата холостого ходу тощо) від ступеня точності складання та оброблення осердь; основні закони електротехніки, які стосуються роботи трансформаторів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, пресує та обробляє осердя трансформаторів п'ятого та шостого габаритів. Складає, комплектує та обробляє шихтовані трифазні осердя багаторамних конструкцій з різним перетином стрижнів.

Приклади робіт
Автотрансформатори п'ятого та шостого габаритів - оброблення осердь. Трансформатори безшпилеві третього та четвертого габаритів - складання та оброблення осердь.