Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему та технологічні процеси виробництва на дільницях, які обслуговуються; фізико-хімічні властивості газів, абсорбуючих рідин та готового продукту, який отримується; питомі норми витрат; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується; параметри технологічного режиму, правила та способи контролю і регулювання процесів, які обслуговуються; правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу, стан резервного устаткування; правила керування процесом з дистанційного пульта; правила відбору проб; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес абсорбції у виробництвах етилового та ізопропілового спирту, слабкої азотної та фумарової кислот, капролактаму та інших продуктів з одночасним керівництво роботою апаратників, які зайняті абсорбцією, гідролізом, випарюванням, відгонкою та іншими суміжними процесами з метою забезпечення ритмічної та синхронної роботи відділення абсорбції. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Абсорбція дивінілу спиртом з контактного газу з одночасним здійсненням керівництва роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів. Абсорбція етилену, пропілену, ізобутилену сірчаною кислотою у виробництві етилового та ізопропілового спирту з одночасним здійсненням керівництва роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів. Водна і лужна абсорбція у виробництві капролактаму з одночасним, керівництвом роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів. Водна і лужна абсорбція у виробництві слабкої та фумарової кислот. Осушування (збезводнювання) брому, який містить у собі воду та органічні домішки, - абсорбція води та очищення від органічних домішок сірчаною кислотою та доведення вмісту води та органічних домішок до норм, які передбачені державними стандартами.