Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник вилуговування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вилуговування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; властивості сировини; фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу; технологічний режим і правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес вилуговування у виробництві літопону або контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації під час ведення технологічного процесу вилуговування. Веде технологічний процес розкриття пор еластичного поліуретану розчином їдкого натрію з наступною нейтралізацією оцтовою кислотою та промиванням фільтрів водою. Готує та завантажує заготовки фільтрів. Закачує сировину в ємкості заливає в ванну вилуговування розчинник, перемішує та отримує розчин потрібної концентрації. Провадить процес вилуговування, нейтралізації, промивання, віджимання, сушіння. Стежить за тиском повітря під час закачування сировини, за концентрацією розчину оцтової кислоти у ванні нейтралізації, за температурою у камері сушіння. Упаковує фільтри. Контролює та реґулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує монжуси, ванни, лужні, парові, водяні та кислотні комунікації, контрольно-вимірювальні прилади.