Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник бромування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника бромування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, та суть процесу бромування; правила регулювання процесу; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; правила відбору проб та методику проведення аналізів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес бромування органічних сполучень у кислому середовищі або у середовищі органічних розчинів. Керує, апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Виконує роботи з закачування готового продукту в залізничні цистерни. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Обліковує сировину та кількість одержаної продукції.