Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник коагуляції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника коагуляції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу виділення каучуку з латексу; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості латексу, електролітів; правила регулювання технологічного процесу, правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення каучуку з латексу шляхом коагуляції електролітами. Приймає і подає латекс, розчини, електроліти, змішує, коагулює латекс, передає скоагульований латекс на стрічковідливні машини. регулює дозування, температуру, рівень тиску у змішувачах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами хімічних аналізів. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує каскади коагуляції та інше устаткування. Обліковує витрати латексу та електролітів.