Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник мокрої класифікації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника мокрої класифікації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; параметри технологічного режиму, фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу; фізико-хімічні і технологічні властивості суспензій, коагуляторів та готової продукції; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес мокрої класифікації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Розраховує і точно додержує час фракціонування для одержання продукту заданої тоніни з урахуванням його фізико-хімічних властивостей. Відбирає суспензії, які вміщують товарну фракцію. Визначає необхідну для збезводнювання ступінь коагуляції суспензії, готує коагулянти; коагулює, відстоює, зливає освітлену рідину, осушує продукт або передає сирий продукт до відділення центрифугування. Контролює додержання технологічного регламенту за результатами аналізу. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Обслуговує вентиляційні установки та очисні споруди типу труби "Вентурі" та іншого закріпленого устаткування.