Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Прийомоздавальник вантажу та багажу 3-го розряду (залізничний транспорт)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Стаж роботи за професією прийомоздавальника вантажу та багажу 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила перевезень та порядок оформлення документів на перевезення вантажу та багажу і технічні умови навантаження і кріплення вантажу; посадову інструкцію прийомоздавальника вантажу та багажу; правила комерційного огляду транспортних засобів; інструкцію з ведення станційної комерційної звітності; інструкцію щодо порядку і технології зважування вантажу, утримання і технічного обслуговування вагових приладів; правила перевезень небезпечних вантажів і порядок ліквідації пов'язаних з ними аварійних ситуацій; технологічний процес роботи станції; інструкції щодо обліку навантаження та вивантаження вантажу під час перевезень різними транспортними засобами; інструкції з перевезень негабаритних та важковагових вантажів; інструкцію з актовопретензійної роботи; інструкцію з розшуку загублених вантажів; правила пломбування вагонів і контейнерів, кріплення закруток та маркування вантажів; будову вантажної частини вагонів різних типів та їх технічні дані; державні стандарти на пакування; Статут залізниць України; Угоду про міжнародне залізничне вантажне сполучення; положення про порядок охорони вантажу і об'єктів на залізничному транспорті; стандарти та умови транспортування і пакування вантажу; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження та приймання-видавання багажу в установлені строки. Перевіряє правильність розміщення і кріплення на відкритому рухомому складі довгомірних, лісних, великогабаритних, негабаритних, небезпечних та інших вантажів, розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами. Складає комерційні акти і акти загальної форми у разі виявлення несхоронних перевезень вантажу. Здійснює контроль за дотриманням робітниками норм і правил охорони праці та ефективного використання вантажно-розвантажувальних машин і механізмів. Оформляє документи на вантажі, що перевозяться, та веде облік переробки, приймання, відправлення вантажу та багажу, вводить інформацію про виконані вантажні операції в ПЕОМ. Організує сортування і навантаження вантажу та багажу відповідно до сітьового і дорожнього плану формування поїздів. Контролює справний стан вагів, необхідного інвентаря та матеріалів для маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів. Контролює і керує роботою підлеглих робітників щодо приймання, обліку, зберігання, маркування та видавання вантажу, багажу і ручної поклажі. Встановлює черговість видавання вантажу, багажу та ручної поклажі. Встановлює черговість відправлення вантажів. Організує правильне розміщення вантажу на транспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою їх зберігання і раціонального використання складських площ. Вживає заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу.

Спеціалізація
Старший прийомоздавальник вантажу та багажу тарифікується на один розряд вище, якщо робітник поряд з виконанням обов'язків, передбачених його кваліфікаційною характеристикою, керує підлеглими йому виконавцями, або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою у разі відсутності підлеглих виконавців.