Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з добування нафти, газу та конденсату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з видобутку нафти, газу і газового конденсату; правила з експлуатації свердловин, наземного устаткування, споруд і комунікацій; технологію ведення робіт; чинні положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю бригади з видобутку нафти, газу та газового конденсату і бригадами-суміжниками, які працюють за єдиним нарядом. Забезпечує виконання завдань з видобутку нафти, газу та газового конденсату, підвищення продуктивності праці. Забезпечує і контролює дотримання технологічних режимів роботи свердловин та об'єктів, оперативно виявляє причини порушень та усуває їх. Організовує обслуговування свердловин та інших виробничих об'єктів і комунікацій. Вживає заходів щодо скорочення простоїв свердловин. Проводить підготовчу роботу на свердловинах під час передавання їх у ремонт та оформлює акти на прийняття та здавання свердловин. Здійснює контроль за прийняттям свердловин із ремонту. Забезпечує якість підготовки нафти та газу для подачі їх в магістральний трубопровід або безпосередньо споживачу. Бере участь у виконанні складних і небезпечних робіт. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання ланкам і окремим робітникам відповідно до графіків виробництва. Контролює використання матеріалів, палива, електроенергії. Забезпечує контроль за якістю робіт, які виконуються членами бригад з видобутку нафти, газу та газового конденсату та бригад-суміжників за єдиним нарядом, за економним використанням електроенергії, палива, матеріалів, інструменту. Своєчасно складає і подає заявки на необхідну техніку, матеріали, інструменти. Бере участь у розробленні нових і удосконаленні діючих технологічних процесів. Вживає заходів щодо запобігання браку та підвищення якості робіт. Сприяє розвитку суміщення професій, розширенню зон обслуговування і застосування інших прогресивних форм організації праці. Аналізує результати виробничої діяльності бригад. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників, навчання їх іншим та суміжним професіям. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.