Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Оператор магнітного запису 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора магнітного запису 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення і застосування стереофонічних магнітофонів, а також магнітних і пластинчастих ревербераторів; будову, призначення фільтрів і правила користування ними; елементарні поняття про музичну грамоту; правила і способи регулювання апаратури магнітного запису; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує записи із застосуванням штучної реверберації. Виконує стереофонічні записи і складні монтажі з накладанням. Проводить реставраційні роботи з відновлення записів. Ремонтує звукозаписувальну апаратуру. Здійснює електричне і механічне регулювання апаратури магнітного запису.