Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник виробничого відділу в бурінні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного управління виробництвом: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань та оперативного керування виробництвом; виробничі потужності підприємства, перспективи його технічного розвитку; спеціалізацію цехів, дільниць, служб, виробничі зв'язки між ними; види виконуваних робіт; основи технології виробництва; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології виробництва; чинні стандарти; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво щодо виконання встановленого плану з буріння свердловин. Бере участь у розробленні завдань з ведення бурових робіт та удосконалення процесів буріння. Керує розробленням завдань з матеріально-технічного забезпечення підприємства. Здійснює керівництво розробленням графіків будівництва свердловин і раціональним рухом бурових верстатів. Керує розробленням виробничих програм і календарних графіків з буріння свердловин для бригад, дільниць, цехів і організовує систематичний контроль за їх виконанням. Здійснює керівництво роботою щодо зниження обсягів незавершеного будівництва, здавання свердловин замовнику. Керує розробленням організаційно-технічних заходів щодо підготування підприємства до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди та запобігання забрудненню навколишнього середовища. Бере участь у складанні графіків розбурювання родовищ та їх облаштування, у прийомі розвідувальних площ і родовищ для промислового розроблення на нафту і газ. Веде контроль за роботою із зачищення земель, рекультивації і здавання їх сільськогосподарським підприємствам. Аналізує виробничі показники роботи з будівництва нафтових і газових свердловин. Організовує оперативний контроль за веденням технічної документації, забезпеченням бригад матеріалами, інструментом та іншим. Розробляє організаційно-технічні заходи з економії матеріально-технічних ресурсів, організовує контроль за раціональними витратами матеріалів. Проводить роботу з вивчення та освоєння передового досвіду, який сприяє вдосконаленню технології, організації виробництва і зросту продуктивності праці. Бере участь у роботі комісії з розслідування важких і групових нещасних випадків. Організовує своєчасне та якісне складання встановленої статистичної звітності. Керує працівниками відділу.