Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію процесів дроблення шроту, макухи та іншої сировини, сепарування сировини, дозування мінералів, сушіння солі та крейди; порядок затарювання продукції на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок; правила зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками; правила заповнення силосів та подавання продуктів; будову та принцип роботи дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, фільтрів, ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок, та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування; види сит та правила їх заміни; способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічні процеси дроблення шроту, макухи та іншої сировини; сепарування, дозування мінералів на тарілчастих дозаторах, сушіння солі, крейди; затарювання готової продукції в мішки на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками. Приймає, переміщує сировину, розподіляє її по силосах з урахуванням якості продукції за допомогою всіх видів транспортерів. Завантажує та вивантажує продукти та сировину з місткостей. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, транспортерів усіх видів, фільтрів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв, ваговибійних апаратів усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування. Спостерігає за заповненням та випусканням зерна із силосів. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією. Замінює сита на дробарках та сепараторах. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.