Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Фарбувальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фарбувальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес фарбування; будову, принцип роботи технологічної лінії; асортимент тканини; основні властивості барвників і просочувальних розчинів; дефекти під час оброблення тканини та заходи щодо їх запобігання та усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес фарбування склотканини на лінії термохімічнго оброблення з одночасним керівництвом фарбувальниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та реґулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес фарбування за результатами аналізів та спостережень. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується.