Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з оперативних перемикань в розподільних мережах V групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення і будову устаткування розподільних мереж і ПС; директивні вказівки та інструкції з експлуатації устаткування РЕМ; електричну схему РЕМ; схеми оперативного струму і блокіровок ПС, що обслуговуються; експлуатаційні характеристики основного устаткування РЕМ; призначення і зони дії релейних захистів та автоматичних пристроїв; основи електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне обслуговування електроустаткування району електричних мереж (РЕМ) (у разі обслуговування електроустаткування розподільних мереж II ступеня складності спільно з підстанціями напругою 35 - 110 кВ II ступеня складності або розподільних мереж I ступеня складності, або розподільних мереж I ступеня складності спільно з підстанціями напругою 35 - 110 кВ II і III ступеня складності). Забезпечує надійне і економічне ведення режиму роботи електроустаткування, що обслуговується, нормальний рівень напруги в споживачів. Вмикає устаткування в роботу, виводить з роботи або в резерв, робить перемикання в розподільних пристроях підстанції (ПС) і за умови знаходження диспетчерського пункту на ПС проводить огляд устаткування. Керує ліквідацією аварійних ситуацій. Підготовляє і приймає робочі місця і допускає бригади до роботи під час проведення робіт на ПС.