Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з випробувань та вимірювань IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила, методи й терміни проведення нескладних випробувань та вимірювань перетворювального устаткування; схеми первинних з'єднань і розташування устаткування на об'єкті; основні технічні характеристики й будову експлуатованого устаткування; будову й принцип дії тиристорних блоків; схему випробувального стенду; схеми і принцип дії апаратури, що застосовується під час налагодження, випробувань і вимірювань; правила, порядок і терміни перевірки перетворювальних пристроїв і контрольних апаратів; принцип дії основних захистів тиристорних блоків, каналів керування і сигналізації; логічні схеми; режими роботи перетворювача, трансформатора, кабельних і повітряних ліній електропередачі; основи електротехніки і промислової електроніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Усуває дефекти апаратури, що застосовується під час випробувань і вимірювань. Підготовляє робоче місце. Під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації під час обслуговування перетворювальних мостів забезпечує встановлені режими за напругою, навантаженням, температурою та іншими параметрами; проводить нескладні випробування і налагодження устаткування перетворювальних пристроїв; замінює тиристорні трійки в тиристорних блоках (БТ); перевіряє цілісність тиристорних комірок за допомогою генератора імпульсних напруг, осцилографа і мегомметра; вимірює параметри блока резисторів із заміною і налагодженням їх; перевіряє перехідні контакти елементів блока (дроселів насичення, резисторів, конденсаторів тощо); випробовує тиристори на стенді, підбирає їх у трійки за основними електричними характеристиками, випробовує трійки на стенді; встановлює і знімає модулі блока, проводить випробування модуля блока. Під керівництвом фахівця або електромонтера вищої кваліфікації ремонтує апаратуру каналів керування, стеження, захисту, встановлену на тиристорних блоках; перевіряє і настроює релейну частину шаф тиристорних блоків (ШТБ); вимірює електричні величини за допомогою електронного осцилографа; проводить монтаж і демонтаж модулів та іншого устаткування під час ремонтів; веде підготовку й випробування блока моста в зборі; проводить ревізію стовпів опорів, реакторів, ревізію та випробування розрядників.