Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Методист із складання кінопрограм I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста із складання кінопрограм II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні матеріали з репертуарного планування і організації кінообслуговування населення; правила прокату кінофільмів; основи педагогіки; форми і методи культурно-виховної роботи з дітьми; діючий фільмофонд; розташування і експлуатаційні показники кіновидовищних підприємств; демографічні особливості місцевості, яка знаходиться в сфері обслуговування дирекції кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат").

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає місячні репертуарні плани прокату кінофільмів. Розроблює графіки просування кінофільмів по кіновидовищних підприємствах за їх заявками. Готує оперативну інформацію для кіномережі про нові надходження кінофільмів, а також про ті, що вибувають з фонду підприємства "Кіновідеопрокат". Організовує і здійснює навчально-методичну роботу з виховання дитячого глядача. Бере участь у проведенні тематичних показів, фестивалів, декад дитячих кінофільмів. Разом з керівниками учбових закладів складає плани використання фільмів в учбових і виховних процесах школярів. Веде облік проходження кінофільмів по кіноустановках, в разі потреби доводить до відома керівників кіноустановок інформацію про заміни кінофільмів. Бере участь у складанні звітності щодо діяльності кіномережі (підприємства "Кіновідеопрокат"). Здійснює оформлення документів на видачу кінофільмів.