Категорія - Професіонали |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Хімік II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією хіміка - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю якості продукції підприємства; технологію виробництва продукції; лабораторне обладнання та правила його експлуатації; технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції; методи і організацію дослідної роботи; методи проведення контролю готової продукції; порядок оформлення результатів лабораторного аналізу, та технічних звітів; вітчизняні та світові науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництва та контролю аналогічної продукції; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить експериментальні дослідні та дослідницькі роботи з вишукування економічних та ефективних методів виробництва. Бере участь в розробленні та освоєнні нових технологічних процесів, впровадженні стандартів, технічних умов на сировину, яка використовується у виробництві, напівфабрикати та готову продукцію. Досліджує причини браку у виробництві та проводить роботу з забезпечення його зниження, збільшення виходу та поліпшення якості продукції, з заміни дефіцитних матеріалів іншими видами сировини та вишукуванню засобів утилізації відходів виробництва. Контролює правильність виконання хімічних аналізів. Виконує фізико-хімічні випробування, які пов'язані з лабораторним контролем відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції чинним стандартам, технічним умовам, технологічним регламентам та інструкціям, а також пов'язані з контролем за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємства та в санітарно-захисній зоні, в стічних водах, в грунті тощо. Контролює правильність проведення необхідних розрахунків за виконаними аналізами, випробуваннями та дослідженнями, аналізує одержані результати, систематизує їх та складає звіти. Розробляє нові та удосконалює діючі методи лабораторних аналізів, надає допомогу в освоєнні їх лаборантами. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного обладнання та своєчасним направленням його на державну перевірку. Контролює виконання правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку функціонально підлеглими йому лаборантами.