Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник бромування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника бромування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, та суть процесу бромування; правила регулювання процесу, будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; правила відбору проб та методику проведення аналізів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес бромування неорганічних сполучень або веде процес бромування органічних сполучень під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує реагенти в апарат, бромує, вивантажує продукт з апарата та передає його на наступні стадії виробництва. Регулює параметри технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; контролює якість готового продукту. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Обслуговує технологічне устаткування, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади. Здає та приймає устаткування з ремонту.