Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник вилуговування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вилуговування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; властивості сировини; фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу; технологічний режим і правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес вилуговування. Підтримує певну температуру для прискорення процесу і отримання розчину потрібної концентрації. Стежить за тиском та концентрацією розчину, який надходить на декантацію. Провадить аналізи. Контролює та регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує технологічне устаткування та контрольно-вимірювальні прилади. Усуває несправності у роботі устаткування. Приймає устаткування з ремонту.