Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент, конструкцію та призначення напівфабрикатів і готових виробів; види контролю; основні види браку; правила оформлення приймально-здавальної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль та остаточне приймання простих напівфабрикатів і готових виробів за зовнішнім виглядом, кресленнями, схемами та технологічною документацією. Визначає якість деталей та вузлів, які надходять на складання. Класифікує брак на дільниці, яку обслуговує, встановлює причини його виникнення, вживає заходів щодо його запобігання та усунення. Контролює правильність зберігання готових виробів та напівфабрикатів. Оформляє технічну документацію на прийняту та забраковану продукцію.