Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік з об'єктивного контролю II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з об'єктивного контролю - не менше 2 років. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу; основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів повітряних суден; будову та правила експлуатації засобів об'єктового контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень; основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює аналіз матеріалів оброблення, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт відповідного відділу (дільниці). Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів оброблення до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Подає пропозиції щодо удосконалення засобів об'єктивного контролю. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Дотримується правил і норм трудової та виробничої дисципліни. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з регламентом технічного обслуговування. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.