Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу; схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи устаткування; схему арматури та комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технологічний режим та правила його регулювання; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та продукції; державні стандарти і технічні умови на сировину та продукцію; правила відбору проб; методику проведення аналізів та розрахунків; вимоги з охорони навколишнього середовища; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії двох та більше принципово різних технологічних процесів синтезу в апаратурі з автоматичним регулюванням параметрів та режимів під час високоінтенсивного змішування компонентів, процес синтезу в'язких розчинів з одночасним накладанням їх один на одного у рідкому стані на похилій площині, процес синтезу під час роботи у вибухонебезпечних середовищах, та середовищах, що кристалізуються. Вивчає та відпрацьовує нові методичні особливості ведення нових технологічних процесів, регулює та настроює на оптимальні умови багатостадійні процеси з введенням модифікаторів на фінішних стадіях. Веде облік витрат сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів. Керує робітниками всіх професій та координує їх роботу на виробничій дільниці, яка обслуговується, у відділенні або цеху.

Приклади робіт
Нанесення в'язких рідких емульсій на рухому підложку. Оброблення магнітного порошку солями кобальту. Синтез метанолу під час роботи на вибухонебезпечних середовищах. Синтез карбаміду у багатостадійних апаратах при високій температурі та високому тиску на середовищі, яке кристалізується. Синтез сірчанокислого заліза у кислому середовищі. Синтез сірчанокислого заліза у лужному середовищі з модифікатором. Фінішне оброблення поверхней частинок магнітного порошку.