Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера якості продукції та технологічного процесу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний регламент, кінематичні схеми устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; методи математичної статистики; принципи складання діагностичної картки; методи розрахунків та аналізу спостережень; правила ведення контрольних карт та складання актів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює хід технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується, за графіком контрольних карг та картами технічного контролю. Контролює проведення аналізів (аналізів вибухонебезпечних речовин з використанням різних типів хроматографів, з застосуванням електронних схем, аналізу готового продукту, аналізів викидів газу в атмосферу тощо) та правильність зберігання готової продукції. Обробляє технологічні та аналітичні дані методом математичної статистики. Видає інформацію змінному майстру (начальнику зміни) виробництва про хід технологічного процесу та його відхиленнях, у разі потреби подає запобіжний сигнал та рекомендації з усунення відхилень параметрів технологічного процесу. Відділяє частину продукції, яка підозрюється на дефект. Виконує додатковий контроль технологічного процесу з ліквідації причин, які викликали його порушення (виконання арбітражних аналізів, відбір повторних проб та проведення повторних аналізів тощо). Складає діагностичну картотеку, яка передбачає можливі варіанти впливу на технологічний процес при відхиленнях його параметрів або показників вхідної сировини. Керує контролерами нижчої кваліфікації та інструктує їх.