Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією варника електроізоляційних лаків, смол та мастик 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип дії та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, продукції та вимоги до них; рецептуру та технологічний процес усіх видів та марок мастик, смол, лаків та напівфабрикатів; методи визначення ступеня готовності мастик, смол, лаків та напівфабрикатів за контрольно-вимірювальними приладами; методи відбору проб та проведення аналізів; види та причини браку й способи запобігання йому та усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес варіння мастик та лаків масляних та напівфабрикатів з тунговим маслом, алкідних немодифікованих та модифікованих, фенольно- та крезольноформальдегідних спиртових, фенольно- та крезольно-аніліноформальдегідних, епоксидно-фенольних та термореактивних компаундів. Виготовляє діелектричні феромагнітні маси на основі епоксидних смол. Стежить за роботою устаткування та показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Додає необхідні компоненти під час варіння. Визначає кінець конденсації або полімеризації в процесах виготовлення смол, лаків, сикативів та напівфабрикатів за зовнішнім виглядом та за контрольно-вимірювальними приладами. Веде технічну та облікову документацію.